classiera loader

Pravila korištenja

Pravila i uvjeti korištenja
Temeljne odredbe
Pravila i uvjeti korištenja vrijede za internetski portal www.prodajadrva.com sa svim poddomenama i web stranicama, dalje u tekstu internetski portal Prodajadrva.
Internetski portal Prodajadrva u vlasništvu je društva Culex d.o.o., dalje u tekstu Prodajadrva.
Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge internetskog portala Prodajadrva, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama prodajadrva.
Opće odredbe
Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja internetskog portala Prodajadrva. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati pravila i uvjete korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama Prodajadrva upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.
U svrhu korištenja usluga internetskog portala Prodajadrva, korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti potrebne podatke i podatke za kontakt. Korisnik ima mogućnost registracije.
Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim. Korisnik registracijom na Prodajidrva dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava i slanja elektroničke pošte, a Prodajadrva se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni.
Prodajadrva može na internetskoj platformi objaviti nagradne igre ili upitnike svojih partnera, a korisnik svojevoljno može sudjelovati i unijeti svoje osobne podatke. Prodajadrva ne pohranjuje i ne obrađuje podatke koje je korisnik unio na takav način i ne odgovara za sigurnost podataka te se ograđuje od bilo kakve štete koja bi korisniku mogla nastati u tom slučaju.
Prodajadrva može omogućiti trećoj strani objavu nagradne igre za korisnike. Sudjelovanje u nagradnoj igri regulirano je pravilima treće strane koja je organizirala nagradnu igru, a Prodajadrva ne odgovara za organizaciju i rezultate nagradne igre.
Prikupljanje traženih podataka provodi se sukladno potrebama usluge za čije se korištenje korisnik registrirao i utemeljeno je na Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Prodajadrva može prilikom korištenja prikupiti i druge podatke (IP adresu, vrstu uređaja, vrijeme pristupa, transakcije, geolokaciju i sl.) kojima se koristi radi poboljšanja iskustva korisnika, sprječavanja prijevara i statističke analize.
Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u zbirkama osobnih podataka kojih je voditelj Culex d.o.o. Zbirke osobnih podataka objavljene su u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka na stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka. Prodajadrva čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke te se njima koristi samo do isteka poslovne potrebe i u skladu sa zakonskim obvezama, a oni mogu biti proslijeđeni isključivo mjerodavnom tijelu državne vlasti u provedbi zakonskih ovlasti tijela državne vlasti.
Prodajadrva se koristi pružateljima usluga koji provode određene aktivnosti uime prodajadrva kao što su slanje i distribucija promocijskih e-mail poruka. Prodajadrva takvim pružateljima usluga može dostaviti samo nužne osobne podatke korisnika radi isporuke paketa, slanja zemaljske pošte i e-mail pošte te uklanjanja neispravnih informacija na Prodajadrvavim distribucijskim listama.
Upite ili primjedbe vezane uz navedeni zakon te prikupljanje osobnih podataka korisnik može dostaviti pisanim putem na adresu sjedišta društva Culex d.o.o., Zagorska 128, 31 309 Grabovac ili putem elektroničke pošte na adresu info@prodajadrva.com.
Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. Prodajadrva ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zloporabi, može odgovarajuće postupati.
Prodajadrva je ovlašten u svakom trenutku s popisa korisnika brisati one korisnike koji krše ova pravila i uvjete ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad internetskog portala Prodajadrva.
Prodajadrva zadržava pravo, uz gašenje korisničkog računa, poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ova pravila i uvjete. Uvjeti i odnosi između korisnika i društva Prodajadrva podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Osijeku.
Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. Prodajadrva ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio Prodajadrva od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Prodajidrva svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika.
Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.
Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika Prodajedrva i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Prodajadrva nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.
Korisnik se slaže s povremenim primanjem elektroničke pošte koja je povezana s aktivnostima Prodajedrva. Ako korisnik pisanim putem zatraži trajni ili privremeni prestanak slanja poruka, Prodajadrva korisniku zamrzava njegovu registraciju (dakle, to znači da korisnik više neće moći upotrebljavati usluge internetskog portala Prodajadrva koje su namijenjene samo registriranim korisnicima). Korisnik u bilo koje vrijeme može pisanim putem zahtijevati da se Prodajadrva trajno ili privremeno prestane koristiti njegovim osobnim podacima za slanje reklamnih poruka.
Prodajadrva kao dodatnu funkciju za registrirane korisnike nudi mogućnost obavještavanja putem e-maila ili slanje obavijesti u mobilnim aplikacijama prodajadrva. Prodajadrva ne preuzima odgovornost za pravodobno ili detaljno obavještavanje korisnika.
Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice Prodajedrva, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja Prodajedrva.
Prodajadrva ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.
Prodajadrva ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja internetskog portala Prodajadrva i aplikacija Prodajadrva za mobilne telefone.
Za analizu svoje internetske stranice Prodajadrva se koristi alatima s pomoću kojih analizira korištenje internetskog portala Prodajadrva te time stječe dragocjene spoznaje o potrebama svojih korisnika kojima je svrha poboljšavanje kvalitete naše ponude. S tim u vezi koriste se i tzv. kolačići. Oni omogućuju prepoznavanje korisnika prigodom ponovnog posjeta stranici. Korisnik može putem odgovarajućih postavki na pregledniku odbiti ili izbrisati kolačiće. Međutim, to može dovesti do toga da se neke funkcije naše internetske stranice više ne mogu u potpunosti koristiti. Navedeni alati prikupljaju i pohranjuju neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Naglašavamo da, ni u kojem slučaju, ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka ni do prikupljanja osobnih podataka. Ti podaci se također ne povezuju s osobnim podacima koje je korisnik eventualno obznanio. Korištenjem internetskog portala Prodajadrva korisnik daje svoju suglasnost za opisani način provođenja analize korištenja internetskog portala Prodajadrva. Više o alatima za analizu i kolačićima koji se koriste na internetskom portalu Prodajadrva možete pronaćiovdje.
Internetski portal Prodajadrva sadrži linkove na internetske stranice drugih poslužitelja. Prodajadrva ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana. Prodajadrva će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koji link ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.
Oglasi trećih strana ili druge oglašivačke mreže (banner networks) također se mogu koristiti kolačićima za praćenje aktivnosti korisnika na ovom portalu ili za mjerenje učinkovitosti i drugih parametara koji će biti određeni u njihovim pravilima o privatnosti. Korisnici su upoznati da pravila o privatnosti trećih strana mogu biti bitno drukčija od pravila i uvjeta internetskog portala Prodajadrva. Prodajadrva nema pristup ili kontrolu nad tim kolačićima kojima se mogu koristiti treće strane oglašivača, što korisnici prihvaćaju.
Predaja oglasa na prodajadrva
Oglasi moraju biti napisani na hrvatskom jeziku.
Oglas mora sadržavati specifične podatke o predmetu koji se prodaje. Opis se mora odnositi samo na predmet prodaje. U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje. Korisnici koji na internetskom portalu Prodajadrva imaju otvorenu Prodajadrva trgovinu ili Prodajadrva uslugu mogu upisati dodatne podatke o svojoj fizičkoj ili web trgovini u polja koja su za to namijenjena.
Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje. Nije dopuštena objava logotipa, banera i sl.
Oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu rubriku.
Oglasi koji pozivaju na sudjelovanje u raznim mrežnim marketinzima i piramidalnim igrama nisu dopušteni. Jednako tako nisu dopušteni oglasi koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću.
Internetske veze (linkovi) s internetskog portala Prodajadrva: dopušteno je jedino povezivanje na dodatni opis predmeta. Linkovi na stranice koje oglašavaju razne usluge nisu dopušteni. Samo oni korisnici koji na internetskom portalu Prodajadrva imaju otvorenu Prodajadrva trgovinu mogu stavljati linkove i na vlastitu web trgovinu koju imaju još dodatno postavljenu izvan okvira internetskog portala Prodajadrva. Linkovi na stranice koje su u tržišnom natjecanju s Prodajadrvam nisu dopuštene. Prodajadrva zadržava diskrecijsko pravo procjene hoće li neki link odobriti ili neće.
Prodajadrva zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij ili su u suprotnosti s ovim pravilima i uvjetima.
Prodajadrva ima pravo ukloniti, urediti, izmijeniti ili odbiti objavu oglasa, i to bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:
kad je oglas predan u pogrešnu rubriku
kad proizvod i/ili oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
kad proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom, na bilo koji način
kad proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
kad sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije
kad je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv
kad je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
kad oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
kad postoji sumnja na zloupotrebu Internet portala Prodajadrva
Prodajadrva zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).
Objavom oglasa na internetskom portalu Prodajadrva korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih korisnika (na telefon ili e-mail). Korisnik mora imati aktivnu e-mail adresu gdje redovito pregledava poštu.
Korisnici svojim zahtjevom za objavu oglasa neopozivo ovlašćuju Prodajadrva da se tim sadržajem koristi, kopira ga, objavljuje te distribuira i u drugim medijima. Prodajadrva u drugim medijima neće objaviti korisnikove osobne podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na internetski portal Prodajadrva.
Prodajadrva ne jamči da će korisnik moći pristupati sadržaju svojeg oglasa kad on jednom istekne. Stoga se preporučuje da korisnik sam kod sebe pohrani sadržaj i slike oglasa kako bi ih poslije mogao upotrijebiti u nekom drugom kontekstu.
Elektronička komunikacija između Prodajadrvavih korisnika namijenjena je razgovorima vezanima uz proizvod ili uslugu ponuđenu u oglasu, a radi:
informiranja o detaljima oglasa
sklapanja transakcije, odnosno trgovanja vezanog uz oglašeni proizvod ili uslugu
informiranja o ostalim proizvodima ili uslugama ako je oglašivač poslovni korisnik.
Korisnici su u pisanoj komunikaciji na prodajadrva dužni:
redovito provjeravati i ažurno odgovarati na pristigle upite drugih korisnika
prije slanja ponude vezane uz određeni oglas pročitati detaljan opis oglasa i ponudu formirati prema detaljima naznačenim u samom oglasu.
Korisnicima u pisanoj komunikaciji na prodajadrva nije dopušteno
promovirati druge servise, proizvode i usluge
slati linkove na druge internetske lokacije
nuditi posredovanje u prodaji ili iznajmljivanju
slati ponude za poslovnu suradnju koja nije oglašena
rabiti tuđe ime ili e-mail adresu, lažno se predstavljati ili na bilo koji drugi način dovoditi drugog korisnika u zabludu da s njim kontaktira treća osoba, institucija ili poslovni subjekt
tražiti pomoć, donacije ili sponzorstva
dogovarati se s drugim oglašivačima o cijenama
psovati, slati poruke uvredljivog sadržaja i koristiti se govorom mržnje
slati poruke prijetećeg sadržaja ili zastrašivati
rabiti robote ili skripte za automatizirano slanje više poruka.
Radi zaštite korisnika, sprječavanja zloporabe komunikacije, otkrivanja neželjene pošte i zlonamjernog softvera i razvoja Prodajadrvavih proizvoda, Prodajadrva zadržava pravo bez obavijesti:
provjeriti i analizirati sadržaj poruka (uključujući vezanu elektroničku poštu)
privremeno zadržati poruke i odgoditi njihovu isporuku primateljima
trajno otkazati isporuku poruka primateljima
isključiti korisnika ili mu onemogućiti daljnje komuniciranje putem poruka.
Prodajadrva ne preuzima jamstvo za potpunost, aktualnost, točnost i kvalitetu robe i usluga koje su prikazane na internetskom portalu Prodajadrva. Posebice se ne preuzima jamstvo za to da se roba i usluge prikazane na internetskom portalu Prodajadrva mogu zaista i nabaviti po navedenim uvjetima kod dotičnog trgovca.
Korisnik ima djelomično mogućnost da ga se u slučaju interesa uputi na web stranice dotičnih trgovaca. Dužnost je samog korisnika da se prije eventualnog sklapanja ugovora s dotičnim trgovcem informira o svim potrebnim uvjetima temeljem podataka trgovca. Eventualni ugovor sklapa se isključivo između korisnika i trgovca.
Korisnik ima mogućnost da preko internetske platforme Prodajadrva besplatno u elektroničkom obliku (preuzimanjem) kupuje vaučere trgovaca. Vaučeri se koriste tako da se predoče na mobilnom uređaju ili u ispisanom obliku kod dotičnog trgovca. Vaučeri vrijede samo za dotičnu robu i usluge koji su prikazani na internetskoj platformi, u utvrđenim rokovima trajanja i po navedenim uvjetima. Po isteku valjanosti, vaučer se više ne može koristiti. Ako korisnik još u roku trajanja dogovori s trgovcem termin za korištenje vaučera koji je izvan roka valjanosti vaučera, te dođe do korištenja vaučera, vaučer se smatra iskorištenim u roku valjanosti.
Završne odredbe